Eng fräi Tribüne vum CSV-Parteipresident Marc Spautz

“Mir sinn elo als Equipe gutt opgestallt fir d’Erausfuerderungen unzegoen”, esou de CSV-President Marc Spautz op RTL-Radio Lëtzebuerg. No der personeller Erneierung an de Bezierker, den Ënnerorganisatiounen an am CSV-Nationalcomité, no de liewegen, internen Diskussioune vun de leschte Wochen, huet d’Partei dat néidegt Fundament opgebaut, fir sech mat de politeschen Inhalter auserneenzesetzen. D’CSV wäert hir Verantwortung an de Gemengen, national an och an Europa wouer huelen. National wäert een eng fair a konstruktiv Oppositiounspolitik maachen. An der Europakampagne wäert d’CSV sech fir e friddlecht, wirtschaftlecht staarkt, e solidarescht a virun allem e soziaalt Europa asetzen.

De CSV-Parteipresident Marc Spautz am RTL-Background

CSV-Nationalkongress 2014_08022014_083

“Eng konstruktiv Oppositiounspolitik”

De ganzen Interview mam CSV-Parteipresident Marc Spautz kënnt Dir hei nolauschteren:

De CSV-Parteipresident Marc Spautz kuerz a kompakt am RTL-Background iwwer:

 • d‘Moderniséierung vun der Partei

De 24. Februar hu mir e Nationalcomité. Do fänke mir un eng Diskussioun doriwwer ze féieren, wéi mir eis Partei kënne moderniséieren. Dat geet a Richtung, wéi kréie mir méi eng grouss Memberbedeelegung. Mir wëssen, datt mir verschidde Saache mussen änneren, mä et muss een alles Step par Step maachen.

Beim Politeschen ass et kloer, datt mir am Nationalcomité och déi Aarbechtsgruppe festhalen, déi sech mat de jeeweilegen Thematike wäerte beschäftegen. Elo muss een en Dialog lancéieren. De gëtt och an de Strukture gefouert, esouwuel an de Regionalstrukturen, wéi an den Ënnerorganisatiounen. Wa mir an der Partei nei Diskussiounen iwwer Positiounen a verschiddenen Domainë féieren, kënne mir elo och zu 100% déi Meenung vertrieden, déi d’CSV wëll. Mir brauchen net méi op e Koalitiounspartner Récksiicht ze huelen. Dat wärt eis och no baussen a verschiddene Punkte sécherlech vill méi e kloert Profil gi wéi virdrun.

 • déi grondsätzlech Ausriichtung vun der Partei

Et kann een sech ëmmer hannerfroen. Et kann een och verschidde Positiounen adaptéieren an Upassunge maachen. Déi Pist, déi 34 Prozent vun de Wieler eis och bestätegt hunn, brauch een awer net radikal ze wiesselen.

D’CSV ass eng chrëschtlech-sozial Partei. Mir baséieren eis op d’chrëschtlech Sozialléier. Dat heescht awer net, datt mir op de riets klerikalen, konservative Bord géife goen. Ob déi sozial Wäerter elo an d’Zukunft nach méi prioritär wäerte ginn, hänkt dovunner of, wat alles bei der Budgetspolitik vun der Regierung erauskënnt. D’CSV ass op alle Fall dogéint, datt e grousse soziale Kalschlag gemaach gëtt.

 • d’Oppositiounsroll vun der CSV

Mir wäerten eng konstruktiv Oppositiounspolitik maachen. Mir wäerten eege Projete lancéieren. Mir wäerten d’Projete vun der Majoritéit am Detail analyséieren an amendéieren. Mir wäerten eis och bei allem zu Wuert melle, wou mir mengen, datt et net gutt leeft. Et wäert een d’Stëmm vun der CSV deemno bei de wichtege Projeten esouwuel am Parlament, wéi och doriwwer eraus héieren.

E Problem ass sécherlech fir eis, datt ufanks vill Projeten, déi vun der Regierung kommen, nach vun der aler Koalitioun ausgeschafft gi sinn. Mir stellen awer elo scho fest, datt bei verschiddenen Ëmsetzungen an Autorisatiounen, wou mir virdru vun den aneren attackéiert gi sinn, datt do elo Saache gemaach an autoriséiert ginn, déi di dräi Parteie virdrun ofgeleent hunn. Ewéi z.B. bei der Goudrongsanlag zu Schëffleng.

 • de Staatsbudget

Mir waarde gespaant op de Budgetsprojet a virun allem op déi 10 Prozent, déi an all de Ministèrë sollen agespuert ginn. Ob dat lo wierklech 10 Prozent laangfristeg Aspuerunge sinn oder just doduerch am Budget esou opgefouert ginn, well verschidden extraordinär Projeten einfach méi spéit realiséiert ginn an just méi laang erausgezu ginn. Domadder hätt een déi Ausgaben zwar am jeeweilegen Exercice gespuert, awer nach keng laangfristeg Spuermoossname gemaach.

Et muss een och nach eng Kéier dorunner erënneren, datt de Finanzminister Luc Frieden 2013, ier de Budgetsdepot gemaach ginn ass, a Grondprinzipie presentéiert huet, ob wat fir enge Voleten alleguer kéint gespuert ginn. De deemolege Fraktiounspresident vun der LSAP, de Lucien Lux, huet hie fir all déi Punkten fierchterlech attackéiert an et gouf deemno vum Koalitiounspartner keng Bereetschaft fir do matzegoen. Bis den Abrëll 2014 waren zwar nach sougenannten Aachtergespréicher – 4 Leit vun där enger a 4 vun där anerer Partei – am Gaangen, fir all Volet eng Kéier eenzel duerchzegoen. Do gouf iwwer vill Punkten diskutéiert, wat e z.B. am Budget vum Travail oder der Famill kinnt änneren. Mä et ass net méi zu enger Eenegung zwëschent den zwou Parteie komm. Dofir si mir elo gespaant, ob d’LSAP nach ëmmer op hire Piste bleift oder ob mir ganz nei Piste wäerte gesinn.

 • eng grouss Steierreform

Fir eis ass et kloer, an dat hunn de Luc Frieden an de Jean-Claude Juncker ëmmer gesot, datt eng grouss Steierreform soll gemaach ginn. Eng Steierreform mécht een awer net vun haut op muer. Do musse vill eenzel Punkt berücksichtegt ginn. Dofir wäerte mir déi Iddien, déi vun der Regierung wäerte kommen, och deementspriechend kommentéieren a kloer soen, wou mir kënnen averstan sinn a wou mir net kënnen averstan sinn. Et muss op alle Fall e gesonde Mix tëschent der Besteierung vun de physesche Persounen an der Besteierung vun de Betriber bestoen. Do muss een och verschidden Abattementen a Fro stellen.

 • d’Erhéijung vun der TVA

2012 huet de Gilles Roth beim Budgetsrapport schonns eng Kéier Rechebeispiller gemaach, fir duerch eng TVA-Erhéijung d‘Ewechfale vum Commerce électronique ze kompenséieren. Do ass d’CSV ugeprangert ginn, mir wéilte blannemännches d’TVA erhéijen. Mir hunn awer ëmmer drop higewisen, datt dat géif geschéien. D’CSV war och déi eenzeg Partei, déi eendäiteg am Wahlprogramm stoen hat, datt d’TVA géif ugepasst ginn. An eiser Optik war et awer net, fir och d’Zwëschesätz ze hiewen, well do d‘Grondproduite fir d’Leit dran sinn, ewéi d’Liewensmëttel, de Bensin oder den Heizungsmasutt. Bei dësem Alldagskonsum muss een oppassen, wat ee mécht.

 • sozial Selektivitéit

Mir hate schonns vill a laang mam ale Koalitiounspartner driwwer diskutéiert fir verschidde Leeschtunge méi sozial selektiv ze gestalten. Mir konnten eis awer net op e Schlëssel eenegen, wou déi Selektivitéit misst ugoen. Dofir si mir besonnesch bei de Familljeleeschtunge gespaant, wat elo vun der neier Regierung op den Dësch wäert kommen. Mir wäerten dann awer och dorunner erënneren, wou verschidde Leit virdrun net wollten an eng Richtung matgoen, déi elo fir se selbstverständlech ze si schéngt.

 • de Chômage

Beim Chômage kann e gewëss Adaptatioune maachen. Et muss een déi Leit awer weider deementspriechend ënnerstëtzen, déi ouni eege Schold an de Chômage gefall sinn. Et däerf een och net all Mënsch, deen am Chômage ass, esou dohinner stellen, datt e näischt wéilt maachen. Et muss ee schonns den Ënnerscheed maachen.

Beim Jugendchômage ass et wichteg, datt mir et fäerdegbréngen, datt d’Leit, iert se eng Qualifikatioun uginn, wëssen, wou de Besoin um Aarbechtsmaart ass. Awer och eng „Garantie Jeunesse“ ass wichteg, fir de Jugendlechen eng Perspektiv ze ginn. Wann de Minister Schmit hei der Meenung ass, d’Versprieche kënnen ze maachen, de jonke Leit bannent e puer Méint eng Aarbechtsplaz oder eng Formatioun ze garantéieren, da wäert hien dat jo mat senge jeeweilege Servicer gekuckt hunn. Wa mir dat net sollte fäerdeg bréngen, da musse mir séier Adaptatioune maachen.

Mir mussen allgemeng hei zu Lëtzebuerg d’Offer un Aarbechtsplaze méi grouss maachen. Dowéinst ass et noutwënneg, datt mir eng gutt Standuertpolitik maachen. Mir wäerten et awer ni fäerdeg bréngen, datt all Mënsch een héijen Diplom wäert hunn. Deemno musse mir och Betriber usidelen, déi Leit mat niddreger Qualifikatioun oder mat iwwerhaapt kenger Qualifikatioun beschäftegen. Et ass wichteg, datt mir déi Leit net fale loossen.

 • d‘Pensiounen

Bei der Pensiounsreform aus der leschter Legislaturperiod waren Iddien an der CSV do fir méi wäit ze goen. D’CSV hat sech awer un de Koalitiounsprogramm gebonnen. Dëst bedeit fir eis elo, datt mir den Dossier nach eng Kéier mussen ugoen. Ma et ass un der Majoritéit, déi bis elo näischt iwwert d’Rente deklaréiert huet, ze soen, ob iwwerhaapt eng Bereetschaft do ass, elo driwwer ze diskutéieren.

 • d’Auslännerwahlrecht bei de Chamberwahlen

Beim Wahlrecht fir d‘Chamberwahlen huet d’CSV kloer am Wahlprogramm gesot, datt et beim Wahlrecht fir d’Lëtzebuerger soll bleiwen. Datt also weiderhin d’Nationalitéit den Zougank zum Wahlrecht gëtt. Ma, datt awer bei der duebeler Nationalitéit verschidde Simplificatioune solle gemaach ginn. Mat dëser Positioun wäerte mir eis och um ëffentlechen Debat bedeelegen.

„Wir müssen uns neu aufstellen”

Interview des neuen CSV-Parteipräsidenten Marc Spautz in der Revue

Der neue CSV-Präsident Marc Spautz will die Modernisierung seiner Partei fortsetzen und die Basis besser in die Entscheidungsprozesse einbinden. Erste Hürde der Christlich-Sozialen: die Europawahlen. Weider liesen

Der neue CSV-Parteipräsident im Interview

“Ich will als Präsident einer großen und selbstbewussten Volkspartei auftreten, ohne meine soziale Herkunft zu leugnen.” So sieht Marc Spautz seine neue Rolle als CSV-Präsident. 80,4 Prozent der Delegierten der Christlich-Sozialen stimmten am Samstag für den einzigen Kandidaten auf das Präsidentenamt.

Vier von fünf Delegierten sprachen Ihnen am Samstag das Vertrauen aus. Wie bewerten Sie Ihr Wahlergebnis?

Ich bin positiv überrascht. Aufgrund meiner gewerkschaftlichen Wurzeln hatte ich mit mehr Gegenstimmen gerechnet. 75 Prozent Zustimmung lautete meine persönliche Zielsetzung. Das habe ich geschafft. Im Übrigen hatte ich mir eigentlich eine liberale Gegenkandidatur aus dem Zentrum erwartet.

Laurent Zeimet bleibt Generalsekretär. Damit ist für Kontinuität an der Parteispitze gesorgt.

Ich sehe die Wiederwahl von Laurent Zeimet als Generalsekretär vor allem als Bestätigung der guten Arbeit, die die bisherige Parteileitung verrichtete. Die Wahl der Delegierten zeigt, dass nicht alles anders werden soll in der CSV. Die Meinung der Mitglieder unterscheidet sich somit von der öffentlichen Meinung.

In Anbetracht dieser öffentlichen Meinungen hätte man einen animierten Kongress erwarten können …

Nun ja, immerhin hat es sieben Wortmeldungen zum Resolutionsentwurf gegeben. Das haben wir in der CSV bei einem Nationalkongress schon lange nicht mehr erlebt. Wesentlich für die Zukunft ist, dass wir die vielen, teils kontroversen Meinungen aus den Kongressen der Unterorganisationen jetzt kanalisieren und daraus das künftige Erscheinungsbild der CSV zeichnen.

Wozu auch die Ideen der drei unterlegenen Bewerber um das Amt des Generalsekretärs gehören.

Absolut. Für mich steht außer Frage, dass die unterlegenen Bewerber mit ins Boot gehören, damit ihre Ideen einen Niederschlag in der Partei finden. Dass es gleich vier Bewerbungen für den Posten des Generalsekretärs gab, zeigt doch, dass die Mitglieder bereit sind, anzupacken. Diese Bereitschaft sollten wir nicht ungenutzt lassen.

Wo sollen die Hebel angesetzt werden?

Wir benötigen eine kohärente und konstruktive Zusammenarbeit zwischen nationaler Ebene und den Bezirken und Sektionen. Mit Blick auf 2017 und die Kommunalwahlen brauchen wir Strukturen, die den Austausch von Erfahrungen, Ideen und Meinungen zwischen unseren Mitgliedern und Mandatsträgern fördern.

Konkret bedeutet dies …

… dass wir das Rad nicht jedes Mal neu erfinden sollen. Wenn sich ein Vorhaben in einer Gemeinde bewährt hat, sollte es möglich sein, dass andere Gemeinden von diesem Know-how profitieren, ohne selbst bei null anfangen zu müssen. Die Stärke der CSV in den Gemeinden, die bei den jüngsten Landeswahlen bestätigt wurde, müssen wir landesweit zu nutzen wissen. Dazu braucht es eine angemessene Kommunikation. Ist diese Kommunikation gewährleistet, können wir eine kohärente Politik gestalten.

Sie haben in Ihrer Antrittsrede gewarnt, dass zu viel Selbstbeschäftigung tödlich sei. Wie wollen Sie sich mit der politischen Konkurrenz beschäftigen?

Indem wir eine kontinuierliche Kooperation zwischen Partei und Fraktion anstreben. Dabei sollten wir unterscheiden zwischen politischem Alltag und langfristiger Ausrichtung. Im Alltagsgeschäft müssen wir abwarten, welche Vorhaben die Regierung umsetzen will. Darüber hinaus besteht die Herausforderung darin, als CSV unser eigenes Bild zu zeichnen und gangbare Alternativen zu den wichtigen Politikbereichen zu formulieren. Als stärkste Partei müssen wir uns mit den großen Baustellen auseinander- setzen. Beispiel Wirtschaftspolitik. Wenn, wie am Freitag geschehen, Arcelor die Aufgabe eines Standortes ankündigt, muss die CSV Vorschläge zur Hand haben, wie der Industriestandort Luxemburg erhalten werden kann. Bei der künftigen Politikgestaltung wird es nicht darum gehen, alle bisherigen Inhalte in Frage zu stellen. Wir sollten unsere Antworten präziser formulieren.

Was einem Parteivorsitzenden leichter fallen dürfte, der keine Rücksicht auf die Regierungsbeteiligung seiner Partei nehmen muss.

Wir sollten die fünf Jahre nutzen, die Positionen der CSV, die auf der christlichen Soziallehre und dem Prinzip “voir-juger-agir” fußt, konkreter und klarer zu formulieren und durchzusetzen. Wir können frei von Koalitionsräson zu Werke gehen.

Ihre erste große Bewährungsprobe werden die Europawahlen sein. Wie sieht Ihr Zeitplan aus?

Erst einmal werden wir Dublin und den EVP-Kongress abwarten. Ich bin ganz zuversichtlich, dass es dort mit der Spitzenkandidatur von Jean-Claude Juncker klappt. Danach werden wir unsere Liste und unser Programm zeitnah präsentieren.

Fermeture du site de production de Schifflange

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une série de questions à Monsieur le Ministre de l’Economie ainsi qu’à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures.

Le management d’ArcelorMittal vient d’annoncer que le site de production de Schifflange ne serait plus compétitif et que par conséquent le groupe entend le mettre définitivement à l’arrêt. Ainsi un autre chapitre de l’histoire sidérurgique du pays prendra fin.

Au vu de ce qui précède, je désire poser les questions suivantes aux ministres concernés :

 • Quelle est la position du Gouvernement quant à cette nouvelle ?
 • Quelles démarches le Gouvernement entend-il entreprendre afin de revaloriser le terrain dans l’objectif d’y installer au plus vite de nouvelles entreprises ? Le Gouvernement a-t-il déjà élaboré une stratégie pour la revalorisation des terrains avec les communes concernées, à savoir Esch-sur-Alzette et Schifflange ?
 • Qui sera responsable de l’assainissement du site en question ?

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Marc Spautz

Député

Eng parlamentaresch Fro vum Marc Spautz iwwert den Office Luxembourgeois pour l’Accroissement de la Productivité (OLAP).

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une série de questions à Monsieur le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse concernant l’Office Luxembourgeois pour l’Accroissement de la Productivité (OLAP).

L’OLAP constitue une association sans but lucratif agréée par arrêté ministériel du 7 décembre 1998 comme organisateur de cours de formation professionnelle continue. Cet organisme a depuis sa création permis à des milliers de personnes de suivre une formation continue de qualité.

Or, d’après des informations à ma disposition, le personnel employé par l’OLAP a été licencié alors que l’OLAP va mettre un terme à ses activités.

C’est dans ce contexte que j’aimerais poser plusieurs questions à Monsieur le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse :

 • D’après l’article 11 des statuts de l’OLAP, des représentants de Ministères sont membres du conseil d’administration de cette association. Le Ministre peut-il me confirmer qu’un ou plusieurs représentants du Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse font actuellement partie du conseil d’administration de l’OLAP ? Peut-il me confirmer que ces représentants n’étaient pas présents à la réunion du conseil d’administration ayant décidé le licenciement du personnel de l’OLAP ? Quelles sont les raisons de cette absence des représentants du Ministère ?
 • Est-ce avéré que l’OLAP fermera ses portes prochainement ? Pourquoi ?
 • Quel sera le sort réservé au personnel de l’OLAP ? Les employés seront-ils repris par les centres de formation des chambres professionnelles ou par l’Etat ?

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma parfaite considération.

Marc Spautz

Député