Ried vum Marc Spautz um CSV-Nationalkongress

Marc Spautz: “D’Jugend ass eis Zukunft. Hir Wënsch geheieren an de Mëttelpunkt. Dofir proposéiere mir 12 Joer nom Rentendësch een Zukunftsjugenddësch. Elo. Net iwwert déi Jonk, ma mat de Jonken zesummen”